Home

Energie analyse

digital-marketing-1725340_1920

Stap 1: De eerste stap in elk project is het opstellen van een energieanalyse, waarin het huidige energieprofiel van de opdrachtgever bekend wordt. Dit mondt uit in een analysemodel. De doelstellingen van het zonne-energieproject worden aan de hand hiervan bepaald en de opdrachtgever krijgt inzicht in de te bereiken financiële voordelen. 

Business Plan

document-3268750_1920

Stap 2: Vervolgens wordt in de tweede stap het businessplan opgesteld. Hierbij kijkt EXPIRION naar de haalbaarheid en het verwachte rendement van het project, maakt het een offerte en dient het een subsidie in.

Ontwerp op maat

work-3480187_1920

Stap 3: Daarna volgt in stap 3 het ontwerp op maat. EXPIRION laat hierbij de klant een driedimensionaal ontwerp van de installatie zien en bepaalt welke producten er gebruikt zullen worden. Hierbij is het belangrijk om de beste productsamenstelling te gebruiken, zodat de doelstellingen uit het businessplan kunnen worden bereikt.

Uitvoering & Controle

photovoltaic-2138992_1920

Stap 4: Tot slot voeren gecertificeerde installateurs in de vierde stap de installatie uit op het dak. Ook is het mogelijk dat EXPIRION de opbrengsten van het project vervolgens bewaakt via een monitoringsysteem. Daarnaast kan er nog een energieopslagsysteem aan de installatie worden toegevoegd.